JLT AB är en teknisk konsult för den "Nya Belysningsindustrin".
Vi befinner oss mitt i ett pågående teknologiskifte inom belysning. Teknikområdet Solid State Lighting har etablerat sig som ersättare av konventionell belysningsteknik med nya tekniska och funktionella förutsättningar som följd. Samtidigt ökar marknadens krav på belysningens kvalitet och belysningens påverkan på vår hälsa och produktivitet har blivit allmänt känd.
  
JLT AB har en ambition att föra ny teknik och nytt kunnande till marknaden. Detta åstadkommer vi genom att stödja industriella aktörer i deras produktutveckling och implementering av den nya tekniken.
Vårt syfte är att utnyttja marknadens draghjälp och det pågående teknologiskiftet till att stärka den skandinaviska belysningsindustrin. Genom tillgång till rätt kompetens och rätt resurser kan vi konkurrera på den internationella marknaden och göra skandinavien till ett föredömme för god och miljövänlig belysning.

För att åstadkomma detta krävs djup kunskap och förståelse för Ljusets egenskaper samt Teknikens förutsättningar. Vi har den! Låt oss samarbeta för att stärka konkurrenskraften i era produkter genom de positiva egenskaperna hos en väl genomtänkt ljusteknisk lösning.