LED-tekniken har unika förutsättningar som ljuskälla. En lyckad produkt kräver ett väl genomtänkt koncept som tar hänsyn till dessa. 
Då vi utvecklar ett koncept tar vi hänsyn till de fysiska förutsättningar som just er produkt eller miljö har. Vi involverar brukaren av ljuset och konfigurerar tekniken för optimal verkan.

LED-tekniken erbjuder en flexibilitet som är unik inom belysning. Rätt använd kan vi uppnå stora tekniska, funktionella och ekonomiska fördelar. Vi kan integrera ljus i tidigare omöjliga applikationer. Kompakt design, längre livslängd och högre grad av integrering öppnar för nya möjligheter, samtidigt som detta kräver en teknisk strategi för service, underhåll och kundgarantier.

JLT utvecklar innovativa koncept som ger er en konkurrensfördel på en marknad under stark utveckling.