JLT har en bred kompetens och kännedom om belysningssystemets alla delar och funktioner. Vår expertis inom belysningens alla kompetensområden möjliggör konstruktion av såväl delkomponenter som kompletta system. Vi konstruerar och tillhandahåller produktionsunderlag för Optik, Elektronik, Mjukvara, Mekanik och Kylteknik.

Vår kunskap om ljus och teknikens förutsättningar genomsyrar hela produktutvecklingsprocessen. Vi konstruerar alltid för optimal funktionalitet med den specifika applikationen och användaren i fokus.

Vi tillför en ökad konkurrenskraft i slutprodukten genom bättre funktionalitet och bättre produktekonomi för såväl producenten som slutanvändaren.

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi även upphandling, produktionsplanering samt tillverkning.