Johnsson Lighting Technologies AB tillhandahåller tjänster inom konceptutveckling och prototyptillverkning. Vi erbjuder vår mångåriga erfarenhet inom applicering och produktutveckling kring LED-teknik för att säkerställa att ni får en lösning som uppfyller era specifika krav.

Vi kan ljus, Vi kan teknik och Vi har visionerna! Vi ser en stor utvecklingspotential inom belysning. Genom att tillämpa ny belysningsteknik på rätt sätt kan vi åstadkomma mycket såväl för människors hälsa och välbefinnande som för en hållbar teknikutveckling.
Vi följer på nära håll forskningen kring ljus och seende samt utvecklingen inom Solid State Lighting. Genom att tillämpa den nya kunskapen i produkter erbjuder vi våra kunder en stärkt konkurrenskraft.

För att vara en komplett teknikkonsult inom ett så brett område som Ljus och Belysningsteknik krävs mycket. JLT har en unik sammansättning av kompetenser. Vi vet att en fungerande ljusteknisk lösning kräver kunskap om Ljus och Seende, samtidigt som en Ljusmiljö är begränsad till Teknikens gällande förutsättningar. Därför satsar vi på att vara en så komplett leverantör som möjligt. Vi kan hjälpa er under utvecklingsprocessens alla stadier, från Behov och Kravspecifikation till Test, Utvärdering och Uppföljning.

Vi kan
  • Ljusplanering & Gestaltning
  • Visuell- & Teknisk kravspecifikation
  • Elektronikkonstruktion
  • Mjukvaruutveckling
  • Formgivning
  • Mekanisk konstruktion
  • Värmeflödesoptimering
  • Optik


.